Slovar izrazov

Termin

Obrazložitev

Pingback

Pingback uporabniku omogoča, da spremlja kateri uporabniki so dodalii povezavo na njegovo objavo oz. prispevek. V nasprotju s trackbacki je pingback avtomatičen (ni ga potrebno ustvarjati ročno).

Trackback

Trackback je možnost, ki uporabniku omogoča, da bralce svojega bloga opozori na svoje komentarje, ki so na blogu nekoga drugega. Na ta način lahko bralci spremljajo pogovore na obeh blogih, kar hkrati povečuje dinamiko interakcije.

HTML Tag

Je sestavni del HTML kode in predstavlja ukaze za način prikazovanja vsebine ter se nahaja v oklepajih <> (npr. <p></p><a><b><class><div> ipd.)

Tag

Ključna beseda, ki povzema skupno vsebinsko lastnost večih objav.

Permalink

Permalink je povezava, ki vodi neposredno na želeno objavo in ne na vstopno stran. Njene prednosti so, da uporabniki hitreje pridejo do želene vsebine in jo tudi laže posredujejo.

Tag Cloud

Tag cloud je vizualni prikaz ključnih besed, uporabljenih na spletnem mestu. Te so navadno izpisane po abecednem vrstnem redu, besede, ki so uporabljene večkrat pa so navadno izpisane z večjimi črkami ali kako drugače poudarjene. Izbira ene od besed navadno vodi na spisek elementov, ki vsebujejo izbrano besedo.

RSS

RSS sistem (Really Simple Syndication) uporabnike obvešča, da so spletna mesta, ki so jih izbrali kot relevantna, posodobila svojo vsebino. Zadnje novice (kot tudi audio, video in foto datoteke) takoj po objavi najdejo na enem mestu, ne da bi morali vsak dan obiskati vsako spletno mesto posebej. Uporabnik je o novi objavi obveščen po elektronski pošti.

URL

URL je naslov spletnega mesta (npr. http://www.worldpress.org/

Agregat

Seznam in vsebina vseh blogov, ki sicer domujejo na kakšnem drugem naslovu, a se njihove objave preko RSS-feed-a prikazujejo tudi na drugih blogerskih sistemih.

Avatar

Avatar je vizualna ikona (sličica), ki poleg uporabniškega imena (nicknamea) in ostalih podatkov predstavlja določenega uporabnika v spletni ali igričarski skupnosti. Avatarji so postali popularni z razmahom spletnih forumov in aplikacij za neposredno sporočanje (MSN Messenger, ICQ, Google Talk ipd.)

Akismet

Akismet je brezplačni filter za nezaželjene oz. spam komentarje in deluje na večini blogerskih platform. Nezaželjeni oz. spam komentarji navadno vsebujejo kratek splošni tekst (pohvala za zanimivo objavo) in povezavo do oglaševalčevega spletnega mesta.

Tekstovni oglas

Tekstovne spletne oglase navadno sestavlja kratek opis oglaševanega produkta, storitve ali blagovne znamke in povezavo na spletno mesto oglaševalca. Tekstovne oglase se navadno umešča na strani z vsebino, ki je sorodna temi oglasnega sporočila. Ta vrsta oglasov je uporabnikom najmanj moteča

Oglasna pasica

Spletna oglasna pasica ali banner predstavlja eno najučinkovitejših spletnih oglasnih sredstev. Pripravljena je lahko kot statična ali gibljiva slika s povezavo na spletno mesto oglaševalca. Pasice so navadno pripravljene po standardih, ki jih priproča Interactive Advertising Bureau.

Shoutbox

Shoutbox (tudi saybox, tagboard ali chatterbox) je funkcija, ki uporabnikom omogoča objavo kratkih sporočil na spletni strani, ne da bi se jim bilo zato potrebno predhodno registrirati ali prijaviti. Običajno so shoutboxi seznam kratkih sporočil z osnovnimi informacijami o avtorju. Novejša sporočila navadno pobrišejo starejša, saj shoutboxi večinoma nimajo arhiva.

Podporni forumi

Podporni forumi so forumi, ki nudijo uporabnikom pomoč pri vprašanjih glede delovanja/upravljanja bloga.

IP številka

Z IP številko (Internet Protocol address) se označuje »naslov« posameznega računalnika (npr. 191.92.194.85). Načeloma ima vsak računalnik svojo IP številko – v nekaterih primerih pa lahko ima tudi več računalnikov isto IP številko.

HTML koda

HTML koda (HyperText Markup Language) je jezik, določa način prikazovanja vsebine spletne strani. HTML koda določa ali se bo tekst izpisal kot naslov, odstavek, krepko, ležeče, povezava ipd., kar naredi z ukazi, ki so v tag-ih: <p>, <strong>, </a>. HTML danes spada med mednarodne standarde (ISO/IEC 15445:2000).

Emotikon

Emotikon (tudi smiley) je niz znakov, ki predstavlja človeški obraz ali ponazarja določeno čustvo. Emotikoni so oblika komunikacije, ki jo navadno zasledimo v e-pošti, na forumih, v sistemih za neposredno sporočanje ali v klepetalnicah. Z njimi navadno pojasnjujemo ton in namen preprostih sporočil.