Pogoji uporabe

Pogoji uporabe –blogi

Vsebine, objavljene na blogih, ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine portala Siol.net. Družba TSmedia, d. o. o. ne prevzema odgovornosti za vsebine, ki jih uporabniki objavljajo na blogih.

Prosimo vas, da pri podajanju in objavljanju blogov ravnate v skladu s temi pogoji in s Pogoji uporabe portala Siol.net. Družba TSmedia, d. o. o. si pridržuje pravico odstranitve blogov, katerih vsebina bo kršila zakone, druge predpise in Pogoje uporabe portala Siol.net ( v nadaljevanju portal).

Uporabnik je avtor bloga in se zavezuje, da so vsa objavljena dela njegova izvirna avtorska dela oz. da ima na vseh objavljenih delih ustrezne pravice.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vsebin z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike spletnih strani ali vzpodbuja nestrpnost. Prav tako se uporabnik zavezuje, da ne bo objavljal komercialnih vsebin.

Družba TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli vsebino, ko se mu zdi to potrebno.

Družba TSmedia, d. o. o. si pridržuje pravico do pregledovanja objavljenih vsebin. Ob hujših kršitvah ali ponavljajočih se kršitvah teh pravil ali pogojev uporabe portala lahko TSmedia, d. o. o. uporabniku omeji objavljanje novih zapisov ali blokira uporabniško ime in onemogoči uporabo storitve.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali družbe TSmedia, d. o. o., da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali posredoval vsebine v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost. Uporabnik ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, v ali na katerih se bodo nahajale tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic na in v zvezi s posredovanimi vsebinami.

Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

S posredovanjem vsebine na portal uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način in pod pogoji teh pogojev in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica prenese na družbo TSmedia, d. o. o. materialne avtorske pravice, in sicer:

•vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;

•vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;

•vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;

•vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem.

Vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve portala, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala povzročil družbi TSmedia, d. o. o. ali tretjim osebam.

Družba TSmedia, d. o. o. v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitev portala.

Družba TSmedia, d. o. o. ne prevzema odgovornosti za morebitni poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

Družba TSmedia, d. o. o. v zvezi z delovanjem storitve v največji meri, ki jo dopušča zakon, ne daje nikakršnih garancij ali zagotovil za njeno nemoteno in neprekinjeno delovanje. Družba TSmedia, d. o. o. storitev zagotavlja kot je in uporabnik je sam dolžan preveriti in se prepričati, kako in če storitev deluje, v zvezi s čimer družba TSmedia, d. o. o. ne daje nobenih garancij ali zagotovil.

Družba TSmedia, d. o. o. izrecno opozarja, da storitev ni namenjena in ni primerna za shranjevanje vsebin in ne daje nikakršnih garancij in zagotovil, da bodo vsebine, poslane v objavo z uporabo storitve, zares objavljene ali shranjene in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo vsebin ali drugih podatkov, posredovanih z uporabo storitve.

Z uporabo storitve se izrecno strinjate s tem, da razen v primerih, ko bi škoda nastala zaradi velike malomarnosti ali naklepa TSmedia, d. o. o., ne družba TSmedia, d. o. o. ne njegov/-i licencodajalec/-ci ne bo/-do odgovoren/-ni za nikakršno nadomestilo, povračilo ali odškodnino zaradi navadne škode, izgubljenega dobička ali posredne škode (kar vključuje med drugim, vendar ne izključno, izgubo trenutnega ali pričakovanega prihodka, izgubo dohodka, izgubo ali krnitev ugleda in dobrega imena, izgubo ali poškodbo podatkov ali drugo neposredno ali posredno škodo), kar velja tudi v primeru, če je bila družba TSmedia, d. o. o. obveščena, da obstaja možnost nastanka takšne škode ali izgube.

Blog utegne vsebovati povezave z drugimi spletnimi mesti in datotekami. Ker nimamo nadzora nad njihovo vsebino, ne odgovarjamo, če je ta žaljiva ali neprimerna. Takoj, ko bomo ugotovili, da je vsebina kateregakoli spletnega mesta ali datoteke neprimerna, bomo povezave z njimi odstranili.

Upravljalec podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo vas obveščamo, da bo vaše osebne podatke, zbrane ob prijavi in odprtju bloga, obdelovalo podjetje TSmedia, d.o.o., ki s tem prevzema vlogo upravljavca podatkov.

Podatki, ki jih zbiramo o vas

Zbiramo lahko naslednje podatke o vas: uporabniško ime, elektronska pošta, IP, piškotki.

Kako uporabljamo vaše podatke

Glavni cilji uporabe vaših podatkov so:

-          kreiranje osebnega profila na blogu,

-          zagotavljanje delovanja bloga,

-          izboljšanja uporabniške izkušnje.

Pri ravnanju v skladu z zakonskimi obveznostmi

Vaše osebne podatke bomo obdelali, če smo pravno zavezani k temu, na primer, če se odzivamo na sodni postopek ali izvršljiv akt državnega organa.

Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo družbam, organizacijam ali posameznikom zunaj podjetja TSmedia d.o.o., razen v primerih:

-          Osebne podatke bomo posredovali tretjim osebam samo z vašim soglasjem.

-          Osebne podatke damo na voljo svojim povezanim osebam in drugim zaupanja vrednim družbam ali posameznikom, da jih obdelujejo v našem imenu, po naših navodilih ter skladno z našo izjavo o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi ustreznimi ukrepi za zagotavljanje zaupnosti in varnosti. Ponudnike storitev na primer uporabljamo za pomoč pri podpori naših uporabnikov.

Preko registriranega uporabniškega imena in naslova elektronske pošte lahko kadarkoli zaprosite za izpis svojih osebnih podatkov, za kakšne namene podjetje vodi vaše osebne podatke, izrazite zahtevo za omejitev namena uporabe vaših osebnih podatkov ali izrazite zahtevo za izbris vseh vaših osebnih podatkov, ki jih podjetje TSmedia d.o.o. ali njegovi pogodbeni partnerji vodijo.

V naših storitvah poskušamo zagotoviti, da so podatki zaščiteni pred naključnim ali zlonamernim izbrisom. Zaradi tega lahko preteče nekaj časa od takrat, ko izvedemo izbris določenega osebnega podatka, do takrat, ko so kopije teh podatkov izbrisane iz naših aktivnih in rezervnih sistemov.

Vaše pravice v zvezi z vašimi podatki

Vaše pravice v povezavi s podatki, ki smo jih zbrali ob vaši uporabi bloga, so

-          Zahteva za dostop do vaših osebnih podatkov in vseh podatkov povezanih z našo uporabo in obdelovanjem vaših osebnih podatkov.

-          Zahteva za popravek ali izbris vaših osebnih podatkov;

-          Zahteva da omejimo našo uporabo vaših osebnih podatkov;

-          Pravica da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, in sicer v strukturiranem, splošno uporabljenem in strojno-berljivem formatu (npr. Excel) in pravica do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu podatkov;

-          Pravica ugovora na obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namen;

-          Pravica do umika soglasja za uporabo vaših osebnih podatkov.

Prav tako imate pravico da vložite pritožbo nadzornemu organu, to je Informacijskemu pooblaščencu, ki je dosegljiv na spletnem naslovu: https://www.ip-rs.si/.

Prenosi podatkov

Podjetje TSmedia d.o.o. za potrebe zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov uporablja strežnike ponudnikov v oblaku, ki so fizično locirani na različnih lokacijah, tudi na lokacijah izven države v kateri prebivate. Zakoni o varstvu podatkov se razlikujejo med državami, pri čemer nekateri od njih zagotavljajo večjo stopnjo varstva kot drugi. Ne glede na to, kje se zbirajo, hranijo ali obdelujejo vaši podatki, uporabljamo enake zaščitne ukrepe, kot so opisani v tej izjavi.

Varnostni sistemi

Uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske mere zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov in zaščite pred nepooblaščenim in nezakonitim dostopom, uporabo, obdelovanjem le-teh, kakor tudi zaščito pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem vaših osebnih podatkov.

-          Deljenje oziroma dodeljevanje dostopa do osebnih podatkov v najmanjšem možnem obsegu in z strogimi omejitvami zaupnosti;

-          Izobraževanje sodelavcev in zunanjih izvajalcev o pomenu zaupnosti ter ohranjanja zasebnosti vaših osebnih podatkov in s tem povezanih varnostnih ukrepov;

-          Redno testiranje in osveževanje varnostne tehnologije;

-          Sodelovanje z zanesljivimi ponudniki varnih strežnikov.

Hramba podatkov

Vaše podatke bomo hranili dokler jih bomo potrebovali za zagotavljanje dostopa in delovanja bloga in spletne strani oziroma dokler jih ne boste izbrisali sami. Prav tako bomo podatke zadržali in uporabili v primeru, da bo to od nas zahteval zakon in v primeru reševanja sporov in uveljavljanja dogovorov.

Ko vaših podatkov več ne bomo potrebovali, jih bomo izbrisali iz baze.

Za več informaciji glede lokacije in časa hrambe vaših osebnih podatkov ter več informaciji glede pravice izbrisa in prenosa nam pišete na info@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

S tem, ko obkljukate ‘Prebral sem pravila bloga in se z njimi v celoti strinjam.’ in pritisnete na gumb ‘Registracija’ potrjujete, da sprejemate odgovornost za vse podatke in datoteke, ki jih boste posredovali na blogu. Zavezujete se tudi, da ne boste pošiljali avtorskih del, za katere nimate avtorskih pravic. Prav tako se zavezujete, da na blogu ne boste pošiljali podatkov, eksplicitnih oglaševalskih sporočil in vsebin, ki bi bile prostaške, senzacionalistične, sovražne, grozeče, v nasprotju z zakonom, ki bi kršile zasebnost drugih ali namigovale na spolnost.

Piškotki

Kot večina spletnih strani, tudi blog uporablja piškotke. Tukaj si lahko preberete Več o piškotkih.

Preberite si še splošne pogoje uporabe. Preberite si še splošne pogoje uporabe.